Whtisit – Integritetspolicy

Det finns mer lokalt än du tror

A. Introduktion

Våra användares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

B. Kakor

Vår hemsida och app använder inte kakor.

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

Information om mail-adress, telefonnummer och adress som du anger för din verksamhet.

Information om användarens position används för att ge en bra användarupplevelse.

D. Insamling av användardata

Ingen information om användaren sparas tillsammans med information om användning eller position.

Information om användningen används för statistik och analys tillsammans med användarens position.

E. Användning av din personliga information

Dina personliga användaruppgifter används enbart för inloggning på vår hemsida eller app.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Lösenord som angivits sparas aldrig i klartext.

F. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

G. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in överförs, behandlas och lagras enbart i länder inom EU.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt G.

H. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt H beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

All personlig information raderas då användaren avslutar sitt användarkonto.

Information om användarens verksamhet raderas då användaren raderar affären.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

I. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

J. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

K. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

betalning av en avgift 100 kr; och
tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress).
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

L. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

M. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.